Houses

Price ($)
City
Kyiv
Bucha
Chabany
Feofaniya
Gatne
Kozin
Koncha-Zaspa
Kolonschina
Kruglik
Krushinka
Kryukivshchina
Lesniki
Petropavlovksaya Borschagovka
Podgorcy
Romankiv
Sofievskaya Borschagovka
Stoyanka
Vita-Post
Voronkiv
Vyshgorod
District
Pechersky
Desniansky
Svyatoshinsky
Dneprovsky
Goloseevsky
Darnitsky
Solomensky
Obolonsky
Shevchenkovsky
Podolsky
Square (m2)
Rooms amount
Sort by:
Price
From expensive to cheap
From cheap to expensive
Newness
From new to old
From old to new